Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning 
Anställningen som postdoktor är vid fakulteten humaniora och samhällsvetenskap, institutionen för samhälls- och kulturvetenskap samt i ämnet statsvetenskap. Postdoktorn kommer att knytas till Centrum för klimat och säkerhet.

Anställningen sker inom projektet Samhällsresiliens i Sverige: styrning, sociala nätverk och lärande som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Syftet med anställningen är att bidra till kunskap om samhällets förmåga att hantera klimatrisker genom att studera samspelet mellan riskhantering och klimatanpassning. Fokus riktas mot samhällets organisering (inklusive offentlig-privata nätverk) och effekten av normativa/ideologiska aspekter som påverkar samhällets förståelse och definition av risker relaterade till ett förändrat klimat. Frågor som om och hur svenska offentliga aktörer (stat, region och kommuner) arbetar med hantering av klimatrisker och om och hur dessa frågor integreras i klimatanpassningsåtgärder samt om och hur detta relateras till planeringen av vårt samhälle är centrala.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av denna anställningen kommer i huvudsak arbeta med forskning med avsikt att stärka ämnets och centrumbildningens forskning inom forskningsfälten inom klimatpolitik och riskhantering. Innehavaren kan också komma att bidra till att bredda kursutbudet i statsvetenskap och risk- och miljöstudier genom att utveckla kurser på grund-, avancerad och forskarnivå med utgångspunkt i det aktuella forskningsfältet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom samma ämne.
Doktorsexamen får inte vara äldre än tre år vid ansökningstidens utgång, men äldre examina får beaktas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.
Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande fästs stor vikt vid den sökandes vetenskapliga meritering.
Stor vikt fästs också vid förmågan att kommunicera med det omgivande samhället och  personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att ta egna initiativ samt förmåga att skapa goda relationer. 
Erfarenhet av forskning inom områdena miljöpolitik, hållbar utveckling och klimatpolitik är särskilt meriterande. Dokumenterad förmåga att konkurrera om extern forskningsfinansiering samt god förmåga att publicera forskningsresultat i internationella tidskrifter (peer review) är meriterande, samt dokumenterad förmåga att aktivt agera inom nationella och internationella nätverk.

Villkor
Anställning som postdoktor avser arbete på heltid, i normalfallet två år med start hösten 2018. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
Tillträde enligt överenskommelse. 

En förutsättning för anställning som postdoktor är att du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du lämnar två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Fullständig ansökan måste ha inkommit före sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan bedömas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsplaner för de kommande två åren i relation till inriktningen av anställningen (2-3 sidor).
  • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc.
  • Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer.
  • Övriga handlingar som du önskar åberopa.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. Undantag: De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK 2018/166


Sista ansökningsdag: 2018-08-26

Välkommen med din ansökan!


Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/166
Kontakt
  • Mikael Granberg, professor, 054-700 1015
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-06-27
Sista ansökningsdag 2018-08-26

Tillbaka till lediga jobb