Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Karlstads universitet har byggt upp Karlstad Lean Factory® (KLF), en miljö som simulerar en mekanisk verkstad, där studenter och företag i regionen kan testa olika produktionsupplägg och ändringsförslag.
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, söker nu en postdoktor i maskinteknik med inriktning mot studier i lean produktion. Studierna utförs som en del av forskningen inom ”Karlstad Lean Factory genomförandefas” (KLF2), ett projekt inom Akademien för Smart Specialisering, vilket är ett långsiktigt samarbete mellan Region Värmland och Karlstads universitet inom några utvalda specialiseringar, däribland avancerad tillverkning och komplexa system.
Lean produktion ingår i dagsläget inte i något forskarutbildningsämne vid Karlstads universitet. Möjligheten att etablera ett fakultetsöverskridande forskarutbildningsämne där lean produktion skulle ingå undersöks för närvarande. Anställningen erbjuder möjligheten att bidra till och påverka denna utveckling.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter utförs inom ramen för projektet KLF2 och centreras runt användning av Karlstad Lean Factory® (KLF), som testbädd för innovativ produktion. Det innebär bland annat att ge stöd till tillverkande företag i regionen, genom hjälp med att testa och utvärdera framtida produktionslösningar i simulatormiljön, inklusive miljöpåverkansanalyser.
Som en del av projektet kommer du delta i studierna av effekterna av simulatorbaserad träning i lean produktion på individer och organisationer, så som transformation till en självlärande innovativa organisation. Här inkluderas även att på ett enkelt sätt kunna mäta en organisations mognad, med avseende på lean produktion samt jämställdhets- och mångfaldsaspekter.
Anställning som postdoktor innefattar i huvudsak forskning. Undervisning kan ingå som en del av arbetsuppgifterna, upp till en femtedel. Publicering av vetenskapliga artiklar och att bidra vid ansökningar om forskningsprojekt är väsentliga arbetsuppgifter vid anställning som postdoktor.

Behörighetskrav
För anställning krävs doktorsexamen inom produktionsteknik, maskinteknik eller industriell ekonomi med inriktning mot industriell produktion eller doktorsexamen inom annat närliggande område som är relevant för ämnet, alternativt en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen,. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Doktorsexamen kan ha avlagts tidigare om särskilda skäl finns.
Den sökande ska ha goda kunskaper i engelska, såväl skriftliga som muntliga.

Bedömningsgrunder
Sökande bedöms individuellt och baseras på sökandes meriter och kompetenser för att utföra arbetsuppgifterna. Erfarenhet av forskning kring grön värdeflödesanalys och kring innovation i små och medelstora företag är meriterande. Erfarenhet av praxis eller forskning kring ”human factors in production” är värdefull. Att du haft kontakt med eller har egen erfarenhet från industri är positivt.

Det är av särskild vikt att den sökande kan visa på en hög grad av god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och studenter. Goda kunskaper i svenska, tal och skrift, är av särskild vikt.

Villkor
Anställningen är på heltid, tidsbegränsad i två år. Tillträde sker enligt överenskommelse, dock förslagsvis 190101.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att kompetensen är dokumenterad på ett sätt som möjliggör en objektiv saklig och kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne senast vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev som kortfattat beskriver sökandens kvalifikationer och intressen i relation till anställningens innehåll
 • CV
 • Publikationslista
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
 • Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
 • Övriga dokument som sökanden önskar åberopa
 • Uppgifter om språkkunskaper
 • Kontaktinformation till minst två referenser 

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).
Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:
Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad
Ange ref.nr: REK2018/185

Sista ansökningsdag: 2018-09-30

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster


Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse, förslagsvis 1 januari 2019
Löneform Månadslön, individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/185
Kontakt
 • Leo De Vin, professor, 054 - 700 2544
 • Lars Johansson, prefekt, 054 - 700 1677
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-08-20
Sista ansökningsdag 2018-09-30

Tillbaka till lediga jobb