Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för pedagogiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Förskollärarprogrammet är bland de största utbildningsprogrammen inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Vi antar varje år 100-tals entusiastiska studenter som vill bli förskollärare och därmed hjälpa till att tillgodose det stora behovet i landet. Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö med inriktning mot yngre barn och förskola och ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar utbildningen.

Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 110 medarbetare och vi behöver bli flera. Vi är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att lärarstudenterna går ut och gör skillnad.

Vi söker nu två universitetsadjunkter i pedagogiskt arbete med inriktning mot området förskola,  som har dokumenterad erfarenhet inom förskoleområdet.

Arbetsuppgifter 

Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen:

 • Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand förskollärarprogrammet.
 • Handledning av examensarbeten
 • Undervisning i uppdragsutbildningar
 • Kurs- och programledarskap
 • Aktivt delta i utvecklingen av förskollärarutbildningen

Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10%.

Vi förutsätter att den som får anställningen i stor omfattning kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll, den som genomfört högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogiskt utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de första två åren av anställningen. Lika vikt kommer att läggas vid prövningen av den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet.  

(För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt är dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå/lärarutbildning, genomförd förskollärar- eller fritidspedagogutbildning. Även erfarenhet av arbete i förskola och förskoleklass är av särskild vikt. Av särskild vikt är också erfarenhet av utvecklingsarbete, vetenskapligt arbete eller forskning, inom området yngre barn/förskola. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk.

Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms genom dokumenterade goda insatser och erfarenheter av planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning på olika nivåer. Vi lägger också stor vikt vid att Du kan jobba självständigt men också har en förmåga att samarbeta, skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och ta egna initiativ. Av stor vikt är också om du har erfarenhet och kompetens så att du vid behov även skulle kunna undervisa på andra lärarprogram.

Meriterande är dokumenterad erfarenhet av handledning/mentorskap samt erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete.

Villkor

Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan 

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg MyNetwork/Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla;

 • personligt brevCV
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållandetill anställningen
 • kopior på examensbevis och intyg
 • minst två referenspersoner ska anges

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, CD-skivor, ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag 2018-09-20.

Ange dnr. REK2018/192.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/192
Kontakt
 • Björn Eliasson, Prefekt, 054-700 24 06
 • Maria Hjalmarsson, Proprefekt, 054-700 14 20
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-08-27
Sista ansökningsdag 2018-09-20

Tillbaka till lediga jobb