Institutionen för matematik och datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetslektor i matematikens didaktik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

 

Vid institutionen för matematik och datavetenskap finns två forskarutbildningsämnen, matematik och datavetenskap. Matematik är ett forskarutbildningsämne med två huvudsakliga inriktningar: matematik och matematikens didaktik. Inom matematikens didaktik finns för närvarande fyra lektorer och dessutom är två forskarstuderande, samt ytterligare forskare och lärare anknutna. Matematikens didaktik ingår dessutom som del av centrumbildningen SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education Research) som idag sammantaget har ett tiotal seniora forskare och 15 forskarstuderande. Den forskning som bedrivs inom matematikens didaktik vid institutionen inriktar sig i huvudsak mot lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning. Forskningen bedrivs till stor del i tvärvetenskapliga grupperingar inom lärosätet och i väletablerade samarbeten med andra lärosäten. Grundutbildningen inom området sker huvudsakligen inom grund- och ämneslärarprogrammet, samt i kurser inom förskollärarprogrammet.

 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursutveckling och kursansvar samt handledning av examensarbeten inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarutbildningen. Under den inledande tvåårsperioden ingår forskning i arbetsuppgifterna motsvarande 40 % av heltid. Därefter förväntas den person som erbjuds anställningen med framgång söka externa medel för forskningsfinansiering.

 

I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och med det omgivande samhället. Det är därför viktigt att den som kan komma i fråga för anställningen har en god förmåga att samarbeta i lärarlag och andra grupperingar.

 

Behörighetskrav

För anställning krävs doktorsexamen i matematikens didaktik eller i pedagogik/pedagogiskt arbete med inriktning mot matematikens didaktik eller motsvarande. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckors heltidsstudier eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

 

Sökanden bör ha erfarenhet av undervisning på högskolenivå, särskilt från lärarutbildning, och ha god kunskap om svenskt skolväsende och lärarutbildning.

 

Bedömningsgrunder

Lika vikt kommer att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Goda pedagogiska meriter samt erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom matematikens didaktik är meriterande. Dessutom är god förmåga att undervisa på svenska meriterande.

 

Goda forskningsmeriter och dokumenterad förmåga att framgångsrikt söka extern forskningsfinansiering, såväl nationellt som internationellt, är meriterande. Vidare fästs stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ.

 

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast möjligt.

 

Ansökan

Din ansökan ska bestå av:

 • Personligt brev
 • Meritsammanställning, med minst två referenspersoner
 • Fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • Redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • Planer för den framtida verksamheten
 • Publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • Kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • Högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

 

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är den sökandes ansvar att dokumentera sin kompetens på ett sätt som medger en sakligt kvalitativ bedömning. Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i Råd för ansökan” som finns på vår hemsida.

 

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan, skicka inte länkar. Alla handlingar ska vara inkomna innan ansökningstiden slut.

 

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad, Ange ref.nr REK 2018/202.

 

Sista ansökningsdag: 2018-10-24

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/202
Kontakt
 • Anders Hedin, Proprefekt, +46 (0)54 700 1000
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-09-26
Sista ansökningsdag 2018-10-24

Tillbaka till lediga jobb