Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för konstnärliga studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Musikhögskolan Ingesund (MHI) är en del av Institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet och utgör universitetets andra campus i Arvika. MHI är en välrenommerad högskola med god studentrekrytering. En kreativ arbetsplats i moderna och välutrustade lokaler med närhet till kollegor och beslutsfattare. Här ges ämneslärarexamen i musik, inriktning gymnasiet, med avsikt att utbilda konstnärliga pedagoger med kompetens för såväl gymnasieskola som grundskola samt kultur-och musikskolor. MHI och Karlstads universitet har numera även rätt att utfärda konstnärlig examen på kandidatnivå. Programmet Konstnärlig kandidat Musiker startade ht 2016 och Musikproduktionsprogrammet startade ht 2018. En stark ambition är också att skapa ett centrum för forskning inom konstnärliga uttrycksformer. Läs mer på vår hemsida https://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår handledning och examination av självständiga arbeten samt undervisning i utbildningsvetenskapliga kurser inom lärarutbildningen. Viss forskningstid ingår i anställningen. Arbetet är förlagt till Musikhögskolan Ingesund i Arvika.

Behörighetskrav
För anställning som universitetslektor krävs avlagd doktorsexamen i musikpedagogik eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens innehåll och arbetsuppgifter. Dessutom krävs visad pedagogisk skicklighet samt högskolepedagogisk utbildning, eller motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning. 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket.

Bedömningsgrunder
Av stor vikt för anställningen är att den sökande har erfarenhet av undervisning på högskolenivå. Av särskild vikt är visad pedagogisk skicklighet gällande undervisning inom såväl det musikpedagogiska som det utbildningsvetenskapliga kunskapsområdet. Av särskild vikt är även visad skicklighet gällande handledning och examination av självständiga arbeten på högskolenivå.

Vidare är av särskild vikt visad vetenskaplig skicklighet gällande forskning inom det musikpedagogiska och musikdidaktiska fältet. Av vikt är dokumenterad erfarenhet av att ha ansökt om externa forskningsmedel samt god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete. Av vikt är även erfarenhet av uppdrag som sakkunnig och opponent samt medverkan i nationella/internationella nätverk gällande forskning. 

Av stor vikt är en god organisatorisk förmåga vad gäller planering och administration av olika arbetsuppgifter samt den sökandes förmåga till flexibilitet, ansvar och att ta initiativ. Vi värdesätter även god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället. 

Erfarenheter av undervisning i grundskola, gymnasium och musik- och kulturskolor samt av eget konstnärligt ledarskap och utövande i samhällets kulturliv är meriterande. Av vikt är att den sökande har musiklärarexamen eller motsvarande. 

Undervisningsspråk är svenska och god förmåga att undervisa på svenska är därför av särskild vikt. Vi fäster stor vikt vid att sökande deltar aktivt i verksamheten vid ämnet. Karlstads universitet eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse. Omfattningen kan variera mellan 50-100%. Anställningen kan komma att inledas med provanställning 6 mån. 

Ansökan
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningar i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tänk på att ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, CD-skivor etc. ska skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 KARLSTAD.

Ansökan ska bestå av:

 • Personligt brev
 • Meritsammanställning med bilagor och referenspersoner 
 • Fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter 
 • Fördjupad redogörelse för vetenskapliga/konstnärliga meriter
 • Fördjupad redogörelse för erfarenhet av ledarskap, administration och samverkan med andra verksamheter 
 • Planer för framtida verksamhet 
 • Redogörelse för din pedagogiska grundsyn 
 • Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning/motsvarande kunskaper
 • Kopior på intyg som styrker utbildningar, utnämningar och anställningar
 • Publikationsförteckning/motsvarande för konstnärlig verksamhet (vid sampublicering ska den egna rollen anges) 
 • Högst tio vetenskapliga publikationer/konstnärliga verk som bifogas (vid sampublicering ska den egna rollen anges)
 • Högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar som bifogas (vid sampublicering ska den egna rollen anges)

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan" som finns på vår webbsida ”Lediga anställningar”. Där finner du också Karlstads universitets Anställningsordning för anställning och befordran av lärare. Undervisningsprov kan komma att anordnas.

https://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anstallningar

Välkommen med din ansökan! 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde At the earliest convenience
Löneform Salary set on individual basis
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100%
Ort Arvika
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/230
Kontakt
 • Carina Hauge-Rouass, 0570 - 385 01
 • Ragnhild Sandberg Jurström, 073 - 964 7520
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-11-01
Sista ansökningsdag 2018-11-28

Tillbaka till lediga jobb