Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Inom Kulturstudier vid Karlstads universitet bedrivs forskning och undervisning om den samtida kulturens förutsättningar och uttryck från flera olika utgångspunkter: historiska, politiska, ideologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Kulturstudier kan läsas som fristående kurser eller inom Kulturvetarprogrammet och utgör huvudområde i kandidatexamen. Programmet är profilerat mot kulturpolitik och kulturarv och utmärks av medverkan av aktörer från kultursektorn samt fallstudier och projekt i samarbete med konst- och kulturorganisationer på kommunal och regional nivå. Lärarna har sin forskning knuten till Kulturvetenskapliga forskargruppen, en av universitetets prioriterade forskarmiljöer. Våren 2019 expanderar utbildningen till att inkludera utbildning på avancerad nivå.

Kulturstudier rymmer även kurser i konst- och bildvetenskap motsvarande A- och B-nivå, vilka utgör fördjupningar inom programmet. De kan också läsas fristående, på campus eller  distans. Nu söks en universitetslektor i kulturstudier för undervisning framför allt i konst- och bildvetenskap.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår arbetsuppgifter för universitetslektor som kan sägas innefatta tre huvuduppgifter. Den första uppgiften utgörs av undervisning och handledning som omfattar grund- och avancerad nivå. Här kan även kurs- och programledarskap ingå. Den andra huvuduppgiften utgörs av egen forskning, där du förväntas vara aktiv i sökandet av medel från externa anslagsgivare samt publicera i såväl nationella som internationella fora. Den tredje huvuduppgiften består av deltagande i ämnets utvecklingsarbete och samverkan med aktörer från konst- och kultursektorn.

Behörighetskrav
Behörig för anställning är person med doktorsexamen i konst- och bildvetenskap alternativt konstvetenskap. Ett krav är visad pedagogisk skicklighet samt genomförd behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.
Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden.

För behörighetskrav i övrigt, se Högskoleförordningen, 4 kap. 4 §. 

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att den sökande har erfarenhet av konst- och bildvetenskaplig forskning och undervisning. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten och kvaliteten fästs särskild vikt vid kulturvetenskaplig bredd. Förmåga att kommunicera med det omgivande samhället och samverka över ämnesgränser bedöms också som särskilt viktig. Då undervisningen till största del sker på svenska, är det av särskild vikt att sökande har goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som förmåga att ta initiativ samt skapa goda relationer till medarbetare och studenter. Hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som institutionsgemensamma uppgifter förväntas och är därför av stor vikt. Av stor vikt är även förmåga att röra sig över ämnesgränser och samarbeta i olika ämneskonstellationer. Av stor vikt är också att den sökande har erfarenhet av samverkan med kultursektorns aktörer.

Villkor
Tidsbegränsad anställning i 12 månader, med möjlighet till förlängning. Omfattning 50 %. Tillträde 2019 enligt överenskommelse. 

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

 • meritsammanställning med två referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg, examensbevis, anställningar för de arbeten som åberopas,
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida: http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anställningar. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem.
De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker, publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2018/235

Sista ansökningsdag: 2018-11-26


Välkommen med din ansökan!


Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/235
Kontakt
 • Margareta Wallin Wictorin, programledare, 054-700 1382
 • Arne Larsson, prefekt, 054-700 1324
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-11-01
Sista ansökningsdag 2018-11-26

Tillbaka till lediga jobb