Karlstads universitet / Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, institutionen för miljö- och livsvetenskaper söker en projektassistent i biologi med inriktning på nedbrytning i vattendrag. Projektet är inriktat mot forskning om metoder för att mäta mikrobiell nedbrytning i vattendrag med speciellt fokus på tepåsemetodik.

Forskningsmiljön Naturresurs rinnande vatten (NRRV) vid ämnet biologi, Institutionen för miljö- och livsegenskaper, Karlstads universitet, bedriver både grund- och tillämpad forskning i älvar, sjöar och dess omgivningar (www.kau.se/biologi; www.nrrv.se ). Forskningen rör vattendrag som naturresurs och arbetar med att hitta lösningar på miljöproblem som kan gynna både människa och natur. Vidare studeras konnektivitet i vattendrag, effekter av vattenkraft, kopplingar mellan terrestra och akvatiska livsmiljöer, klimatförändringarnas påverkan på vinterekologi, bevarandebiologi, och socioekologisk forskning relaterad till vattenreglering och fiske. Många forskningsprojekt sker i samarbete med intressenter inom industri, myndigheter, intresseorganisationer och markägare, liksom i samarbete med internationella nätverk.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör fältarbete, laborativt arbete, experiment med urlakning från tepåsar samt dataanalys och sammanställning. Projektassistenten förväntas också självständigt medverka till författande av vetenskapliga publikationer och rapporter.

Behörighetskrav
För anställningen krävs minst 120 poäng i biologi samt goda språkkunskaper i engelska. Därutöver krävs goda kunskaper i ekologi, tepåsemetoden, dataanalys samt förmåga att använda olika statistiska program för dessa analyser.

Bedömningsgrunder
Vi söker en motiverad och driven person med erfarenheter från ekologi, tepåsemetoden samt analys av data. Vi fäster stort avseende vid personliga egenskaper som gör att projektassistenten snabbt kan integreras i forskargruppen.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 50% under 6 veckor. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning kan finnas. Vissa resor i samband med fältarbete kommer att ingå.

Ansökan
skickas elektroniskt via universitetets rekryteringsverktyg Varbi och ska innehålla personligt brev, CV, kopior av examensbevis och intyg samt dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.

Sista ansökningsdag är 2018-11-14

Välkommen med din ansökan!

Kontakt
Professor Eva Bergman, forskningsledare, eva.bergman.1868@kau.se. 054-700 1868
Prefekt Liselotte Englund, liselotte.englung@kau.se, 054-700 1988

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.  Anställningsform Visstidsanställning kortare än 3 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/239
Kontakt
  • Liselotte Englund, prefekt, 054-700 1988
  • Eva Bergman, professor, forskningsledare, 054-700 1868
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-10-30
Sista ansökningsdag 2018-11-14

Tillbaka till lediga jobb