Karlstads universitet / Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap har ca 50 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, inom lärarutbildning samt det nystartade programmet Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi. Vid institutionen finns fyra ämnen; Byggteknik, Kemi, Kemiteknik samt Miljö- och energisystem. Inom kemi sker forskning inom analytisk kemi, biokemi, fysikalisk kemi samt kemididaktik. Forskningen i analytisk kemi vid Karlstads universitet är fokuserad på separationsvetenskap och separationsteori. Detta innebär att vi fokuserar på grundläggande forskning rörande molekylers vandring och växelverkan med separationsmedier och med varandra. Forskningen bedrivs i området analytisk kemi men i gränslandet till fysikalisk kemi och biokemi och med ett kraftigt stöd av matematik och numerisk analys; forskningen syftar till förbättring av tekniska tillämpningar i samverkan med farmaceutisk industri. Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper utbildar ingenjörer för examen till högskoleingenjör, civilingenjör och teknisk doktor. Du kommer att ingå i en forskargrupp som kombinerar experiment och teori för en djupare förståelse av separationsprocesser med fokus på interaktionerna mellan molekylerna man vill separera och ytor/gränsskikt som fungerar som separationsmedier.

Doktorandprojektet kommer att fokusera på separationsprocesser inom superkritisk vätskekromatografi där koldioxid används istället för vätska i den rörliga fasen.

Arbetsuppgifter
Detta doktorandprojekt innebär lika delar experimentellt arbete på laboratoriet och bearbetning av upptagen experimentell data vid datorn. Arbetet innebär mycket kontakter med arbetsledare och forskare inom industrin. Du måste vara noggrann experimentellt samt ha kunskaper och erfarenheter av teknisk databehandling och numerisk analys. Det är viktigt att du behärskar  matematiska program med  ”öppen källkod” då vi har det arbetssättet i forskargruppen.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 6 kap). Grundläggande behörighet har den som har tagit ut en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller har på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. (Högskoleförordningen, 7 kap). Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i kemi med inriktning analytisk kemi, biokemi eller fysikalisk kemi har den som avlagt examen på avancerad nivå i kemi, eller annat ämne som efter prövning bedömts likvärdigt, där det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) på avancerad nivå omfattande minst 15 högskolepoäng inom huvudområde relevant för forskarutbildningens inriktning. Det rekommenderas att omfattningen av det självständiga arbetet på avancerad nivå är minst 30 högskolepoäng.

Erfarenhet av överkritisk fluid kromatografi samt av arbete i akademisk-industriell samverkan i projekt, som resulterat i vetenskaplig produktion är meriterande. Karlstads universitet eftersträvar en jämn könsfördelning varför vi gärna ser kvinnliga sökande, vilket är speciellt viktigt i just denna forskargrupp. 

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Mer information om forskarutbildning finns på universitetets hemsida http://www.kau.se/forskarutbildning

Villkor
Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). (Högskoleförordningen, kapitel 5)

Ansökan
Ansökan görs digitalt via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi där bilagor kan laddas upp. En länk till Varbi finns på webbsidan http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anstallningar.

Ansökan skall innehålla följande:

  • Personligt brev där den sökande beskriver sig själv och berättar varför annonserad anställning söks.
  • Meritförteckning, med kopior på examensbevis.
  • Förteckning över genomgångna kurser med betyg och datum.
  • Kopia av examensarbete och eventuella andra publikationer eller en länk till den elektroniska versionen.
  • Eventuella intyg på övriga meriter
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner eller rekommendationsbrev.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, skall skickas till Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 651 88 Karlstad. (Att. Åsa Ivansson). Ange referensnummer REK 2018/266 i ansökan.

Välkommen med din ansökan senast 2019-01-29.

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2019
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/266
Kontakt
  • Gunilla Carlsson-Kvarnlöf, prefekt, 054-700 16 55, gunilla.carlsson-kvarnlof@kau.se
  • Torgny Fornstedt, professor, 054-700 19 60, torgny.fornstedt@kau.se
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-01-07
Sista ansökningsdag 2019-01-29

Tillbaka till lediga jobb