Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik vid Karlstads universitet har en omfattande aktivitet inom ämnesområdena maskinteknik och materialteknik, inom såväl undervisning som forskning. Institutionen erbjuder kurser för fakultetens civilingenjörsprogram i maskinteknik och högskoleingenjörsprogrammen i maskinteknik och innovationsteknik och design. Institutionen har en stark forskningsaktivitet inom materialteknik, kompletterad med forskning i maskinteknik. Forskningen är fokuserad på avancerade stål, utmattning, tribologi och additiv tillverkning, där man undersöker mikrostrukturen och dess relation till materialets mekaniska egenskaper. Både experimentella metoder och teoretiska modelleringsmetoder används. Institutionen har en stor samling av modern utrustning för mekaniska tester och materialanalys. En stor del av forskningen utförs i samarbete med industriella partners. Institutionen har också betydande forsknings- och undervisningsaktiviteter i materialfysik. Forskare i materialfysik och maskin- och materialteknik deltar tillsammans in en stor forskargrupp i materialvetenskap, CMM (Characterization and Modelling of Materials), som är prioriterad av fakulteten. Vid institutionen är nu 54 personer verksamma, varav 9 professorer, 9 docenter, 4 lektorer, 8 doktorander och 13 adjunkter.

Institutionen söker nu en forskningsingenjör i materialteknik. Vi kan erbjuda ett intressant och varierat arbete, med arbetsuppgifter från laborationer i undervisningen till design av testutrustningar och avancerad materialforskning.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
- underhåll och drift av: metallografilaboratoriet, utrustning och instrument för materialanalys (SEM, TEM, XRD), system för mekanisk provning, testriggar och annan laboratorieutrustning vid institutionen,
- understödja laboratorieaktiviteter i undervisning och forskning genom provpreparering, materialanalys och mekanisk provning,
- delta i forskningsprojekt och utveckla metoder för materialanalys och mekanisk provning.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som forskningsingenjör krävs doktorsexamen i maskinteknik, materialteknik eller närliggande ämnen, samt visad skicklighet i forskning inom materialvetenskap.

Bedömningsgrunder
Stor vikt fästes vid:
- erfarenhet och skicklighet i användande av instrument för materialanalys och utrustning för mekanisk provning,
- erfarenhet av forskning om metalliska material
- erfarenhet av industriforskning
- erfarenhet av mekanisk konstruktion med användande av FEM-beräkningar och CAD-programvaror

Särskild vikt fästes vid:
- erfarenhet av, och förmåga att utveckla utrustning för materialtestning, inklusive kontroll och övervakning av testsystem,
- erfarenhet av, och skicklighet i användande av SEM/EBSD, TEM och XRD
- dokumenterad förmåga att tala och skriva på svenska och engelska. Om sådana färdigheter saknas, kan anställning ändå ske, förutsatt att den anställde aktivt arbetar för att tillägna sig dessa färdigheter.

Karlstads universitet strävar efter att vara ett öppet, internationellt universitet. Det är önskvärt att den sökande har ett nationellt samt internationellt kontaktnät och erfarenhet av samverkan med näringslivet. Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer med kollegor och bidra till en god arbetsmiljö. Vi förväntar oss att våra medarbetare tar ansvar för sina arbetsuppgifter och har förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ.  

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde snarast möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till din ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Om din ansökan inte är komplett kan det innebära att vi inte kan bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan ska innehålla:

  • personligt brev med kortfattad beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
  • meritförteckning/CV
  • kopior på betyg, intyg och examensbevis, anställningsintyg och rekommendationsbrev etc,
  • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas din digitala ansökan (inte länkar till dem). Underlag som inte kan skickas elektroniskt skickas till:
Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad
Ange ref.nr REK2018/277

Sista ansökningsdag: 2019-02-01

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde så snart som möjligt
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/277
Kontakt
  • Lars Johansson, prefekt, 054-700 1677
  • Lasse Jacobsson, studierektor , 054-700 1656
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-12-28
Sista ansökningsdag 2019-02-01

Tillbaka till lediga jobb